Sự kiện

Tổ chức các trò chơi nhân dịp Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Chi đoàn Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Ðoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Xem chi tiết...

Ngày Thế giới phòng chống lao (24/03)

Trung tâm Y tế Hữu Lũng kêu gọi người dân chung tay ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) và nhắn tin ủng hộ Quỹ PASTB qua tin nhắn đến ngày 24h00 ngày 21/5/2021. Cú pháp soạn tin nhắn: TB gửi 1402 (20.000 đồng/tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn)./.

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »

 

Hợp tác chuyên môn