Bác sỹ CKI - Răng-Hàm-Mặt: Nông Thị Xuyến.

1. Họ và tên: Nông Thị Xuyến
2. Năm sinh: 03/10/1976
3. Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sỹ chuyên khoa I - Chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
4. Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
5. Quá trình đào tạo: 
+ Từ năm 1995 đến 2002 học tại trường Đại Học Y Khoa Thái Nguyên chuyên nghành Bác sỹ đa khoa.
+ Từ năm 2003 đến 2004 học chuyên khoa sơ bộ Răng Hàm Mặt tại Viện răng hàm mặt Trung Ương Hà Nội.
+ Từ năm 2013 đến 2015 học chuyên khoa I - Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Răng hàm mặt Trung ương.
- Thành tích đạt được trong 5 năm gần đây: 
+ Đạt bằng giỏi chuyên khoa I.
+ Giấy khen của Sở Y tế năm 2011, 2012, 2015.
- Thế mạnh chuyên môn: Chuyên khám và điều trị các bệnh lý về răng hàm mặt như điều trị nội nha, nha chu, răng trẻ em, phục hình răng (răng giả), phẫu thuậ hàm mặt, nắn chỉnh răng, nhổ răng khó…Ngoài công tác chuyên môn còn làm tốt công tác quản lý, xây dựng các loại kế hoạch, báo cáó, kiểm tra giám sát về công tác chuyên môn của đơn vị. 
6. Định hướng phát triển trong thời gian tới: 
+ Phát triển thêm các kỹ thuật mới như Phục hình răng giả cố định và tháo lắp, nắm chỉnh răng, phẫu thuật một số bệnh lý về nha chu, tẩy trắng răng…
+ Quản lý và thực hiên tốt về công tác kế hoạch - nghiệp vụ của đơn vị.

Hợp tác chuyên môn