Các Khoa Cận lâm sàng

Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế Hữu lũng là khoa cận lâm sàng chuyên thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của Bác sỹ các khoa lâm sàng. Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (đã được Sở Y tế Lạng Sơn cấp chứng nhận an toàn sinh học cấp II)

Xem chi tiết...

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông tin lâm sàng cho bác sỹ. Thông qua những kết quả về hình ảnh của Chẩn đoán hình ảnh các Bác sỹ lâm sàng sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác, từ đó sẽ có các phác đồ điều trị cụ thể phù hợp cho các bệnh nhân.

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn