Các Khoa Cận lâm sàng

Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế Hữu lũng là khoa cận lâm sàng chuyên thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của Bác sỹ các khoa lâm sàng. Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (đã được Sở Y tế Lạng Sơn cấp chứng nhận an toàn sinh học cấp II)

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn