Cập nhật chính sách mới về bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2024

Việc thay đổi mức đóng, mức hưởng BHYT, tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước, thêm hàng loạt đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT... là những quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2024.

Ảnh: Nguồn internet
  1. Tích hợp thẻ BHYT, Giấp phép lái xe vào thẻ Căn cước
Quy định mới về thẻ BHYT từ 1/7/2024 có liên quan đến loại giấy tờ tùy thân mới của người dân tại thời điểm 1/7/2024.
Cụ thể, Điều 22 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 nêu rõ: Các thông tin được bổ sung vào thẻ Căn cước gồm có thông tin thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe… được bổ sung trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước ngoài những thông tin về căn cước và được mã hóa.
Trong đó, các thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
  1. Liên thông cấp thẻ BHYT, khai sinh cho trẻ trên VNeID
Theo Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, việc thực hiện liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể thực hiện online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID.
Khi thực hiện trên ứng dụng VNeID, cha, mẹ hoặc người thực hiện lựa chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để thực hiện nộp hồ sơ online và nộp lệ phí theo quy định (nếu có).
  1. Bổ sung đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT 
Đặc biệt, từ 1/7/2024 sẽ có thêm hàng loạt đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT. Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định thêm một đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Theo đó, từ 1/7/2024, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo mức mà HĐND cấp tỉnh quyết định.
Nếu người này đã tham gia BHYT nhưng bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.
  1. Thay đổi mức đóng BHYT và trường hợp hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh
Hiện nay, mức đóng BHYT các nhóm: Hộ gia đình, học sinh, sinh viên đều được tính trên % lương cơ sở
Từ ngày 01/07/2024, Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%). Vì vậy, dự kiến mức BHYT của các nhóm Hộ gia đình, học sinh, sinh viên sẽ có sự thay đổi.
Tương tự trường hợp người bệnh được hưởng 100% chi phí KCB BHT cho một lần KCB có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở, cũng dự kiến thay đổi theo mức tăng trên.
Tổng hợp và sưu tầm: Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn