Hoạt động chuyên môn

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán

  Để phòng chống dịch bệnh, đơn vị thường xuyên cập nhập thông tin, tình hình diễn biến dịch bệnh của Bộ Y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; truyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »

 

Hợp tác chuyên môn