Hoạt động chuyên môn

Cách phòng ngừa và tầm soát ung thư

Bệnh ung thư không chỉ là gánh nặng của bệnh nhân và gia đình mà còn là gánh nặng rất lớn cho toàn xã hội. Chúng ta cần xây dựng một chế độ ăn uống và lối sống khoa học, lành mạnh để chủ động bảo vệ sức khỏe của mình

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next »

 

Hợp tác chuyên môn