Hoạt động chuyên môn

Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác y tế quý I, triển khai nhiệm vụ y tế quý II

 Tổ chức hội nghị thông qua hệ thống họp trực tuyến không những làm giảm bớt các hoạt động tập trung đông người mà hơn nữa đảm bảo được việc truyền tải chỉ đạo từ lãnh đạo của Sở Y tế tới Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã nắm bắt thông tin được nhanh chóng, chính xác đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »

 

Hợp tác chuyên môn