Hơn 200 nhân viên y tế thôn bản tham gia tập huấn phòng chống Lao


Nhằm thực hiện duy trì thành quả chương trình mục tiêu Y tế - Dân số huyện Hữu Lũng năm 2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về công tác phòng, chống bệnh Lao cho nhân viên Y tế thôn, bản năm 2023.
Hướng dẫn nhân viên y tế thôn bản thực hiện theo dõi bệnh nhân điều trị bệnh Lao
Chương trình được tổ chức từ ngày 18/10/2023 đến ngày 24/10/2023 cho 04 lớp tập huấn với tổng số 204 học viên là các nhân viên y thôn bản thuộc 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
          Với các nội dung tập huấn bổ ích và vô cùng thiết thực giúp nhân viên y tế thôn bản cập nhậtcác kiên thức về công tác truyền thông về bệnh Lao,tham gia thảo luận về các kiến thức cơ bản về bệnh Lao trong cộng đồng. Mỗi cá nhân được hướng dẫn công tác phát hiện, giám sát điều trị và cách phòng bệnh Lao. Đây là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế thôn bản, nhất là trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng về phòng chống bệnh lao.
          Sau khi tập huấn, Trung tâm Y tế Hữu Lũng mong muốn 100% nhân viên Y tế thôn bản nắm vững được các nội dung, kiến thức cơ bản về công tác truyền thông, phát hiện, giám sát điều trị bệnh nhân Lao trong cộng đồng. Nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế thôn bản về tầm quan trọng của công tác phát hiện, giám sát điều trị và phòng bệnh lao tại cộng đồng


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn