KẾT QUẢ THI VÒNG 1 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2023


Danh sách kết quả thi của cá thí sinh: tải link tại đây
https://benhvienhuulung.vn/images/upload/files/KQ%20V1%20kem%20TB.pdf
 

Hợp tác chuyên môn