Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm y tế

Cùng với việc mở rộng quyền lợi, tạo điều kiện để người dân được tham gia khám, chữa bệnh, thì việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được Trung taâm Y tế Hữu Lũng tích cực triển khai nhiều năm qua, thu hút nhiều bệnh nhân tham gia. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT là nhiệm vụ hàng đầu nhằm thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân.
TTYT Hữu Lũng hưởng ứng treo băng rôn kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2009 - 01/7/2024
Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, Trung tâm Y tế Hữu Lũng quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các tuyến y tế xã, huyện. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông điện tử dữ liệu BHYT của người bệnh. Như vậy, người dân có thể dễ dàng hơn trong việc đăng ký khám, chữa bệnh, thanh toán và giám định BHYT cũng như giảm thời gian chờ đợi.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2009 - 01/7/2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng hưởng ứng treo băng rôn với thông điệp năm 2024: “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm y tế” và tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân đến khám, chữa bệnh tại đơn vị có sử dụng bảo hiểm y tế.
Với không ít người bệnh, chi phí điều trị luôn là nỗi lo, là gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, nhất là với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị lâu dài. Thẻ BHYT khi đó vô cùng quý giá, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ khám, chữa bệnh. Mỗi người dân hãy tham gia bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Người dân có thể tham khảo, nghe tư vấn và dễ dàng đăng ký mua hoặc đóng bảo hiểm y tế tại các địa điểm quy định bao gồm Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH huyện; tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; Tổ chức dịch vụ thu hoặc Thông qua dịch vụ bưu chính của xã/ huyện.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn