Phát động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023

 Bộ Y tế ban hành Công văn số 6387/BYT-DP ngày 05 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023 từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023 với chủ đề “Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống” với các nội dung như sau:

Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện liên quan trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động trẻ em, học sinh, gia đình, cộng đồng và xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước, thực phẩm là nền tảng cho sự sống; tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng, chống dịch bệnh; thực hiện dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực để phòng, chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm.
 Các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nội dung thông điệp của Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” bằng các hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ có thai, bà mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi; các hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng hay xảy ra thiên tai, bão lũ. .
Đơn vị phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện đẩy mạnh triển khai hoạt động giáo dục truyền thông - vận động xã hội nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục và toàn thể học sinh, người dân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần đảm bảo an ninh, dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường.
Thông điệp truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” tập trung vào các nội dung:
1. Khuyến khích phát triển Vườn - Ao - Chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn.
2. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường bảo đảm đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng.
3. Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời để giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm 2 vóc và trí tuệ.
4. Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng.
5. Sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.
Toàn dân sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần bảo đảm
an ninh dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Tổng hợp: Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn