Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại trung tâm Y tế Hữu Lũng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã tích cực thực hiện có hiệu quả trong công tác cái cách hành chính bao gồm: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Điểm nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính của đơn vị là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động khám, chữa bệnh, xử lý văn bản,... Hiện nay, 100% Trạm Y tế xã, thị trấn cũng như bệnh viện đã được triển khai phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh. Trung tâm y tế Hữu Lũng đã triển khai có hiệu quả trong thực hiện thủ tục đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân hoặc đăng ký bằng ứng dụng VneID; thanh toán không dùng tiền mặt tại các khoa lâm sàng cũng như bộ phận thu ngân của bệnh viện…
Thực hiện đăng ký khám bệnh bằng Căn cước công dân tại khoa Khám bệnh -TTYT Hữu Lũng
Kết quả thanh toán không dùng tiền mặt tại các khoa lâm sàng luôn có cán bộ y tế hỗ trợ, khuyến khích bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức, ước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2024 là 58%.
Kết quả số người khám bệnh bằng Căn cước công dân (CCCD) trong 6 tháng đầu năm là 22.335/25.689 người đạt 86,9% (các trường hợp còn lại là trẻ em và học sinh chưa có căn cước công dân; một số đầu thẻ chưa được tích hợp...). Tại các trạm Y tế xã đã được đầu tư trang bị đầu đọc thẻ, được chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước  công  dân,  kết  quả  số  người  khám  bệnh  bằng  CCCD  là 19.362/23.665 đạt 81,82% (các trường hợp còn lại là thẻ trẻ em, học sinh chưa có căn cước công dân và một số trường hợp chưa được tích hợp...)
Để đạt được kết quả như trên, Trung tâm Y tế Hữu Lũng luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế; các quy định về quy trình đăng ký khám chữa bệnh, quy tắc ứng xử giữa viên chức, người lao động với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.
                 Thực hiện cải cách hành chính tại Trung tâm Y tế đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân khi giao dịch và củng cố thêm niềm tin vào hiệu lực, hiệu quả hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2024, đơn vị phấn đấu đạt mức độ tự chủ chi thường xuyên là 100% tuy nhiên, cơ cở vật chất hiện nay của đơn vị chưa đáp ứng về mặt quy mô để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đơn vị tiếp tục rà soát để phát huy các thế mạnh cũng như phát hiện nội dung cần sửa đổi, bổ sung; kịp thời niêm yết công khai các thủ tục mới được ban hành, đổi mới quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, tạo thuận lợi cho người dân tham gia sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh, với trang thiết bị hiện đại, tiếp tục cử cán bộ y tế đi học nâng cao trình độ tay nghề, năng lực chuyên môn để thực hiện cải cách hành chính đạt kết quả tốt nhất trong 6 tháng cuối năm 2024.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn