Tập huấn chương trình “Cải thiện dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em huyện Hữu Lũng năm 2024”

Trong 02 ngày 11 và 12/5/2024, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn Chương trình Hướng dẫn tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em và Hướng dẫn phần mềm dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, hướng dẫn đánh giá trẻ ăn đúng đủ năm 2024.
Hơn 50 cán bộ y tế TTYT Hữu Lũng tham gia tập huấn Cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em và Hướng dẫn phần mềm dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, hướng dẫn đánh giá trẻ ăn đúng đủ năm 2024
Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ làm công tác dinh dưỡng của Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn.
Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp kiến thức cơ bản các hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt tập chung chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời, thực hiện tốt mục tiêu giảm suy dinh dưỡng bền vững, nhằm đạt các chỉ tiêu được giao; Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng các tuyến xã trong huyện; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trong toàn huyện.
Ngoài ra, báo cáo viên hướng dẫn tập trung nâng cao năng lực về “Kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ”, hướng dẫn triển khai cân, đo trên phầm mềm cho cán bộ y tế tuyến xã, thị trấn.
Các nội dung cung cấp kiến thức cơ bản về nuôi dưỡng trẻ dưới 24 tháng tuổi, nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ ăn bổ sung theo khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới; Chăm sóc cho trẻ bệnh và trẻ dưới 5 tuổi. Cập nhật kiến thức, biện pháp cơ bản, nuôi dưỡng trẻ nhỏ là con của bà mẹ nhiễm HIV trong 2 năm đầu. Nội dung cơ bản các văn bản hiện hành liên quan đến nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động uống Vitamin A vào tháng 6 và tháng 12; Hướng dẫn cách sử dụng, chỉ định, chống chỉ định tác dụng đặc hiệu và tác dụng phụ của VitaminA, cách theo dõi… Lồng ghép hướng dẫn triển khai các hoạt động hướng dẫn triển khai cân, đo nhập trên phầm mềm về cải thiện dinh dưỡng các tiểu dự án/dự án thuộc các CTMTQG đang triển khai tại địa phương. Hướng dẫn kỹ năng cân đo và nhập, phân tích số liệu trên phần mềm cho cán bộ chuyện trách huyện và cán bộ xã, thị trấn.
Qua lớp tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ y tế và hiệu quả hoạt động cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng tuyến xã các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm 100% cán bộ tham gia tập huấn cập nhật được kiến thức, triển khai được các hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em năm 2024, nhằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt tập chung chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương. 


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn