Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ, ngày 23/5/2024 triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 (từ ngày 01/6/2024 - 30/6/2024).
Ảnh: Nguồn Internet
Theo đó, Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 có chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”.
Tháng cao điểm năm nay nhằm hướng tới mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Toàn dân cùng chung tay bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với các khẩu hiệu hưởng ứng như sau:
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con!
2. Không có HIV ở mẹ -Không lây truyền HIV cho con!
3. Xét nghiệm HIV sớm cho mẹ -Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con!
4. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để biết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp thời! 
5. Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con!
6. Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ -Giảm lây truyền HIV sang con!
7. Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục suốt đời!
8. Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác!
9. Chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV để điều trị kịp thời đem lại sức khỏe cho trẻ!
10. Điều trị dự phòng ARV cho con sinh ra từ mẹ nhiễm HIV -Giảm lây truyền HIV sang con!
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn