Thông báo

Mức hưởng BHYT khi KCB vượt, trái tuyến từ ngày 01/7/2018

​Kể từ ngày 1/7/2018, theo quy định tại Khoản 3, 4 và 5 điều 22 Luật BHYT, người có thẻ BHYT tự khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến trong năm 2018, được quỹ BHYT thanh toán theo tỉ lệ như sau:
Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.
Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.
Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

Xem chi tiết...

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Xem chi tiết...

Bảng mã danh mục giá viện phí áp dụng tại bệnh viện

BẢNG DANH MỤC GIÁ VIỆN PHÍ TƯƠNG ĐƯƠNG TT43, TT50, TT37, QĐ5084
Đơn vị:  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỮU LŨNG
(Danh mục các kỹ thuật tương đương Phẫu thuật, Thủ thuật, Siêu âm, X.quang  này chỉ áp dụng cho Bệnh nhân là đối tượng BHYT.
Đối với người bênh thuộc đối tượng viện phí vẫn thực hiện theo giá viện phí cũ của QĐ 18/UBND tỉnh Lạng Sơn).
Lưu ý: Ban giám đốc Trung tâm Y tế Hữu Lũng chỉ đạo các khoa.....

Xem chi tiết...

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám bệnh, chữa bệnh
của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng
 
 
 
  
 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT – BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến 

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Hợp tác chuyên môn