Thông báo

Mức hưởng BHYT khi KCB vượt, trái tuyến từ ngày 01/7/2018

​Kể từ ngày 1/7/2018, theo quy định tại Khoản 3, 4 và 5 điều 22 Luật BHYT, người có thẻ BHYT tự khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến trong năm 2018, được quỹ BHYT thanh toán theo tỉ lệ như sau:
Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.
Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.
Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

Xem chi tiết...

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

 

Hợp tác chuyên môn