Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự Đại hội có đại biểu BCH công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, đồng chí Vi Minh Khánh- Phó chủ tịch CĐCS cùng đoàn viên công đoàn.Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Độ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Hữu Lũng; đồng chí Kim Ngọc Thủy - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TTYT và 76 đại biểu các tổ công đoàn.
Theo báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn có 12 tổ công đoàn, 329 đoàn viên công đoàn luôn tư tưởng chính trị vững vàng, gắn bó với tập thể, có tinh đoàn kết, có trách nhiệm cao trong công việc được giao. Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động trên cơ sở phát huy kết quả, thành tích nhiệm kỳ qua, tập trung vào các hoạt động phù hợp với tính chất công việc chuyên môn nhằm tập hợp các đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng chuyên môn chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường sống “Xanh- Sạch – Đẹp”, môi trường làm việc cho người lao động, chăm lo đời sống tinh thần, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho viên chức, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế Hữu Lũng khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 
Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức hàng năm tham gia xây dựng các nội quy, quy chế tập thể, nâng cao vị thế tổ chức công đoàn…từng bước xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, Công đoàn vững mạnh. 
Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào viên chức, người lao động, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm trong việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào viên chức hàng năm và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. 
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tập trung bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế Hữu Lũng khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí; đồng chí Kim Ngọc Thủy- Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Vi Thị Liên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội đã bầu đại biểu chính thức dự Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn