Bệnh lây nhiễm

Phòng chống bệnh lao

Mọi người, mọi nhà hãy tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh lao. Những người sống cùng nhà với bệnh nhân lao cần đi khám bệnh định kỳ, nhất là những người sống cùng nhà với bệnh nhân lao kháng thuốc để phát hiện sớm, được chữa trị kịp thời

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 Next »

 

Hợp tác chuyên môn