Các Khoa khác

Khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

KHOA DINH DƯỠNG 
1. Giới thiệu chung 
    Khoa Ding dưỡng Trung tâm Y tế Hữu Lũng có quyết định thành lập từ ngày 1/4/ 2008. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực nhưng xét thấy vai trò của dinh dưỡng không thể thiếu trong công tác điều trị bệnh. Ban Giám đốc Bệnh viện cũng đã có những giải pháp khắc phục dần từng bước, nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân khi nằm viện điều trị.

Xem chi tiết...

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung Tâm Y tế  triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Đội BVSKBMTE & KHHGĐ thuộc Trung tâm y tế Huyện, là tổ chức cấu thành của Trung tâm y tế Huyện, có chức năng tham mưu cho ban giám đốc, đồng thời quản lý, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác BVSKBMTE - KHHGĐ và cung cấp dịch vụ BVSKBMTE & KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn