Lãnh đạo bộ phận

Bác sỹ CKI - Răng-Hàm-Mặt: Nông Thị Xuyến.

1. Họ và tên: Nông Thị Xuyến.
2. Năm sinh: 03/10/1976
3. Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sỹ chuyên khoa I - Chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
4. Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
5. Quá trình đào tạo: 
+ Từ năm 1995 đến 2002 học tại trường Đại Học Y Khoa Thái Nguyên chuyên nghành Bác sỹ đa khoa.
+ Từ năm 2003 đến 2004 học chuyên khoa sơ bộ Răng Hàm Mặt tại Viện răng hàm mặt Trung Ương Hà Nội.
+ Từ năm 2013 đến 2015 học chuyên khoa I - Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Răng hàm mặt Trung ương.
- Thành tích đạt được trong 5 năm gần đây: 
+ Đạt bằng giỏi chuyên khoa I.
+ Giấy khen của Sở Y tế năm 2011, 2012, 2015.

Xem chi tiết...

Bác sĩ CKI chuyên ngành Phụ sản: Phạm Thu Huyền

1-Họ và tên: Phạm Thu Huyền
2-Năm sinh : 1972.
3-Trình độ chuyên môn cao nhất : Bác sĩ chuyên khoa I phụ sản.
4-Quá trình đào tạo: - Năm 1991 - 1997 học tại trường Đại học y Thái Nguyên
                               - Năm 2005 - 2007 học chuyên khoa I tại trường Đại học y Hà Nội
5- Thành tích đạt được trong 5 năm gần đây: 
 + Giấy khen của sở y tế năm: 2010, 2011, 2013, 2014.

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn