Nghiên cứu khoa học

TTYT Hữu Lũng nghiệm thu thành công 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Năm 2018, TTYT Hữu Lũng có 05 đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt đề cương thực hiện giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2018. Sáng ngày ngày 18/10, TTYT Hữu Lũng đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở về các lĩnh vực của Bệnh viện bao gồm: Đánh giá thực trạng và kết quả của giải pháp tự đào tạo đọc điện tim cho các bác sĩ điều trị; Đánh giá thực trạng công tác  thanh toán của điều dưỡng khoa Ngoại; Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại TTYT Hữu Lũng.

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn