Hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020

     Trong nhiều năm qua, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã và đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là công tác quan trọng để cán bộ y, bác sĩ của bệnh viện thể hiện sự sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, vận dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác khám, chữa bệnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại TTYT Hữu Lũng
      Năm 2020, các bác sĩ cũng như điều dưỡng rất tích cực tham gia và có 08 đề tài NCKH được thực hiện. Các đề tài đã đi sâu nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
  Mặc dù gặp nhiều áp lực trong công việc, nhưng tinh thần NCKH của cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện rất chăm chỉ, tâm huyết với công tác nghiên cứu và thu thập thông tin. Sau quá trình xem xét, đánh giá và góp ý bởi Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp cơ sở, 8 đề tài nghiên cứu khoa học tại trung tâm Y tế Hữu Lũng đã được xét duyệt, nghiệm thu trong đó có 5 đề tài đạt loại giỏi và 3 đề tài đạt loại khá. Đây là một thành tích không nhỏ của các cá nhân cũng như tập thể nhân viên bệnh viện vì bên cạnh phần lớn thời gian phải dành cho công tác chuyên môn, nhân viên bệnh viện tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Các đề tài sau khi nghiệm thu được áp dụng thực tiễn trong bệnh viện. Việc ứng dụng các đề tài NCKH góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, chăm sóc, khám và điều trị bệnh cho người dân tại bệnh viện./.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn