Ban Giám đốc đương nhiệm

Giám đốc-BS CKII Nguyễn Thế Độ

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Độ.                
2. Ngày tháng năm sinh: 1968.      
3. Chức danh:  Bác sỹ  Chính (Hạng II) Thầy thuốc ưu tú
4. Chức vụ hiện nay: Giám đốc
5. Trình độ chuyên môn được đào tạo: Bác sỹ chuyên khoa cấp II

Xem chi tiết...

BS CKII. Kim Ngọc Thủy

Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học dự phòng, quản lý y tế cơ sở, quản lý sức khỏe cộng đồng, quản lý và triển khai các chương trình dự án về y tế dự phòng, truyền thông- giáo dục sức khỏe, dự phòng và xử lý các dịch bệnh truyền nhiễm. 

Xem chi tiết...

Hợp tác chuyên môn