BS CKII. Kim Ngọc Thủy

  1. Họ và Tên: Kim Ngọc Thủy
  2. Năm sinh: 1970
  3. Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách y tế dự phòng
  4. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Y tế công cộng
  5. Quá trình đào tạo:
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ chính quy năm 1999
  • Học lớp chuyên khoa I tại trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội khóa  2002 – 2004.
  • Hiện tại đang theo học lớp Chuyên khoa II chuyên ngành YTCC khóa 2014 – 2016 tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.
6. Thế mạnh chuyên môn: có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học dự phòng, quản lý y tế cơ sở, quản lý sức khỏe cộng đồng, quản lý và triển khai các chương trình dự án về y tế dự phòng, truyền thông- giáo dục sức khỏe, dự phòng và xử lý các dịch bệnh truyền nhiễm.

Bài viết khác của bác sĩ Thủy:

Hợp tác chuyên môn