Giám đốc-BS CKII Nguyễn Thế Độ


1. Họ và tên: Nguyễn Thế Độ.                Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 1968.      
3. Chức danh:  Bác sỹ  Chính (Hạng II) Thầy thuốc ưu tú
4. Chức vụ hiện nay: Giám đốc
5. Trình độ chuyên môn được đào tạo: Bác sỹ chuyên khoa cấp II
6. Quá trình đào tạo
- Năm 1991:  Tốt nghiệp Bác sỹ chính quy tại  Đại Học Y - Dược Thái Nguyên
- Năm 2001:   Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa
- Năm 2012:   Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa cấp II Ngoại khoa tại ĐHY Hà Nội
- Thành tích  đạt được trong  5 năm gần đây: Được Sở Y tế tặng giấy khen
- Các kỹ thuật đã triển khai:
Là phẫu thuật viên chính  tham gia phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa, là  người triển khai và đặt nền móng cho nhiều phẫu thuật thành công tại tuyến huyện  mang tính đột phá như: Mổ cắt  tử cung  theo đường âm đạo (Phương pháp Crossen, Manchester), phẫu thuật kết hợp các loại xương, phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi,  phẫu thuật cắt  lách, cắt gan, phẫu thuật lấy sỏi thận, niệu quản, phẫu thuật bướu cổ
7. Định hướng thời gian tới
-  Xây dựng và triển khai đề án mổ Phaco, mổ  nội soi  tiêu hóa, sản khoa tại tuyến huyện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của  nhân dân và  góp phần tạo nên thương hiệu cho Trung tâm Y tế Hữu Lũng.

Hợp tác chuyên môn