Trung tâm Y tế Hữu Lũng tăng cường công tác y tế trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Nhằm thực hiện “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện triển khai các hoạt động từ ngày 15/4/2024 - 15/5/2024.

Trong tháng 4, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thực hiện tích cực công tác truyền thông lồng ghép về nội dung an toàn thực phẩm tới người dân tại các xã, thị trấn được 28 buổi cho 1.562 lượt người nghe. Hiện tại, trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong việc thực hiện an toàn thực phẩm được hiệu quả, Trung tâm Y tế Hữu Lũng luôn đẩy mạnh công tác tuyền truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng lành mạnh trong quá trình người dân tới khám, chữa bệnh. Đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất, thuốc để kịp thời cấp cứu, điều trị và khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong đó tập trung vào các cơ sở theo phân cấp quản lý, chú trọng các bếp ăn tập thể trường học, dịch vụ nấu cỗ lưu động, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về ngộ độc thực phẩm theo quy định.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn