Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022

          Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022.
          Bệnh viện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 100% cán bộ nhân viên y tế, người lao động cũng như người bệnh và người nhà bệnh nhân về bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo sẽ có những chuyển biến tích cực và sâu rộng bằng các hoạt động được duy trì hàng ngày.
          Trung tâm Y tế Hữu Lũng chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng nhằm duy trì thói quen tốt, tác động tích cực tới việc hạn chế khai thác, sử dụng tiết kiệm và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, góp phần giữ cho môi trường xung quanh ta được an toàn, khỏe mạnh, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai của chúng ta
Cán bộ Y tế tham gia dọn vệ sinh khuôn viên bệnh viện
          Trong các buổi giao ban, sinh hoạt tập thể của bệnh viện, lồng ghép tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển. Đơn vị tổ chức các hoạt động định kỳ như vệ sinh nơi làm việc, vệ sinh ngoại cảnh; chăm sóc, cắt tỉa cây xanh; thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định,... 
          Mỗi cán bộ y tế có trách nhiệm khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng túi nilong đựng đồ dùng, không sử dụng hộp xốp dùng một lần để đựng thức ăn vô cùng hại tới sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Thay vào đó, người dân có thể sử dụng túi vải, túi giấy để đựng đồ dùng, đựng thuốc được cấp phát và sử dụng đồ đựng thức ăn bằng inox, có thể tái sử dụng được nhiều lần. Tại kho phát thuốc BHYT của bệnh viện thực hiện phát thuốc không phát theo túi nilong mà luôn nhắc nhở người dân chủ động mang theo túi vải, túi giấy để đựng.
          Với chủ để năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”, Trung tâm Y tế Hữu Lũng mong muốn tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.
 
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn