Khẩn trương trong công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19, chuẩn bị cho việc triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn huyện Hữu Lũng

         Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” và dự kiến ngày 15/4/2022, Bộ Y tế bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu vắc xin. Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã khẩn trương đôn đốc 24 trạm y tế xã, thị trấn thực hiện rà soát, bổ sung, xác thực thông tin các mũi tiêm chủng còn thiếu, sai sót và nhập dữ liệu vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.
Nhân viên y tế Trung tâm Y tế Hữu Lũng khẩn trương rà soát thông tin các mũi tiêm chủng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19
          Hộ chiếu vắc xin giúp cho mỗi người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại và giao thương trong nước cũng như quốc tế. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, đến ngày 17/3/2022, có 17 quốc gia chấp nhận “Hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam.
          Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các Trạm Y tế xã, thị trấn nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân sẽ được cấp một mã QR “Hộ chiếu vắc xin” để xác minh các thông tin liên quan của cá nhân mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. “Hộ chiếu vắc xin” được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
          Đối với những người dân chưa được cấp “Hộ chiếu vắc xin” là do thiếu/sai thông tin cần liên hệ với trạm Y tế xã, thị trấn để được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn