Sổi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trung tâm Y tế Hữu Lũng

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Y tế Hữu Lũng được tổ chức vào ngày 29/11/2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng phát động thi đua lập thành tích trong toàn bệnh viện, tổ chức phát động cuộc thi ảnh, hoạt động văn hóa văn nghệ chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm sắp diễn ra.

          Thi đua lập thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt hoạt động, công tác chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Y tế Hữu Lũng. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt từ đầu năm ở mức cao nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đâu các bộ phận. Trưởng khoa, phòng cũng các thành viên thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi viên chức, người lao động là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cho viên chức, người lao động. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn, phấn đấu đạt mức cao nhất theo kế hoạch. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng và bảo vệ cảnh quan Bệnh viện xanh, sạch, đẹp; bảo quản và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất của Bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động với các hình thức phong phú, thiết thực. Đoàn thanh niên Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt phong trào xung kích, tham gia tích cực tập luyện văn hóa văn nghệ chuẩn bị cho chương trình chào mừng sắp diễn ra.
          Với phong trào thi đua được lan toả mạnh mẽ ở các khoa, phòng hướng về ngày trọng đại kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung tâm Y tế (1962-2022), nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm cổ vũ mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ y tế tiếp tục phát huy năng lực, kỹ năng, kiến thức chuyên môn hơn nữa trong chặng đường phát triển mới của bệnh viện.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn