Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới và tập huấn phần mềm

Chiều ngày 05/5/2023, Chi bộ Trung tâm Y tế Hữu Lũng thực hiện sinh hoạt tháng 5 năm 2023 trong đó Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 04 đảng viên mới và tập huấn phần mềm trực tuyến "Sổ tay đảng viên điện tử". Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thế Độ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTYT chủ trì cuộc họp, các thành viên trong Cấp ủy cùng toàn thể đảng viên tham dự.
Đồng chí Nguyễn Thế Độ – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 04 đồng chí 
Lễ kết nạp cho 04 đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thế Độ – Bí thư Chi bộ, trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 04 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để chất lượng đảng viên được đồng đều và luôn vững mạnh, 81 đảng viên bao gồm 4 đảng viên mới và 77 đảng viên chính thức đã được tập huấn về phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà cấp ủy quán triệt thực hiện nhằm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt Web, internet, là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng để triển khai các tài liệu, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, là phương thức kết nối, tương tác giữa cấp ủy với các đảng viên và giữa đảng viên với đảng viên. "Sổ tay đảng viên điện tử" là giải pháp ứng dụng công nghệ giúp chuyển đổi số các công tác Họp, hội nghị, học tập nghị quyết, tuyên truyền và đánh giá đảng viên.
Một số hình ảnh thực hành cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử"


Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn