Trung tâm Y tế Hữu Lũng cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình


                   Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), sức khỏe sinh sản (SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Đề án 818) được triển khai từ cuối năm 2015. Đến nay, đề án đã có hiệu ứng tích cực, người dân đã tự chi trả cho dịch vụ KHHGĐ…
                   Để triển khai có hiệu quả các hoạt động của đề án, hàng năm Phòng dân số Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã tổ chức tuyên truyền các sản phẩm PTTT và hàng hóa SKSS thông qua lồng ghép các hoạt động như hội nghị giao ban; hoạt động về cung cấp dịch vụ Dân số-KHHGĐ, chất lượng dân số và cơ cấu dân số. Tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn chăm sóc SKSS tại các xã, thị trấn cho các đối tượng là phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và nhân dân trên địa bàn các xã triển khai đề án với nội dung nói chuyện tập trung vào tuyên truyền, tư vấn các bệnh về chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng và nâng cao sức khỏe của cộng đồng nói chung, vận động đối tượng tiếp cận với các sản phẩm xã hội hóa PTTT và hàng hóa SKSS.
                   Thông qua các buổi truyền thông tư vấn trực tiếp, người dân đã hiểu được tại sao phải xã hội hóa PTTT và hàng hóa SKSS, đồng thời đã chuyển đổi hành vi từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua bán” phù hợp với khả năng và điều kiện theo phân khúc thị trường; nắm được những kiến thức cơ bản về SKSS, biết cách tự chăm sóc SKSS cho bản thân và gia đình, biết phòng tránh những bệnh lý cơ bản trong vấn đề chăm sóc con cái, tiếp cận và sử dụng các sản phẩm xã hội hóa PTTT và hàng hóa SKSS.
                   Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã tổ chức hơn 1.000 buổi truyền thông nhóm, thu hút 42.000 lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp cho hơn 29.000 hộ gia đình; tư vấn trực tiếp tại các trạm y tế cho 22.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về kiến thức KHHGĐ, chăm sóc SKSS, cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm nhiễm đường sinh sản. Qua đó, lồng ghép giới thiệu cho người dân các sản phẩm PTTT và hàng hóa SKSS thuộc Đề án 818. Kết quả đã phân phối được 3.805 vỉ thuốc tránh thai Anna, 20.636 chiếc bao cao su Hello, 16.884 chiếc bao cao su Hello Plus, 264 lọ dung dịch vệ sinh đa năng Gynopro, 2.404 lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagis, 291 hộp Canxi ion, 85 lọ gel bôi trơn. Với những hoạt động được triển khai đồng bộ, Đề án 818 bước đầu đã đạt được kết quả khích lệ, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về Dân số-KHHGĐ.
                   Năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án 818 giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy để hoàn thành các mục tiêu của đề án, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi hành vi; hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ dịch vụ KHHGĐ; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS và cung ứng PTTT; tư vấn, truyền thông trực tiếp cho đối tượng; kiểm tra, giám sát đề án. Thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT là một hướng đi đúng đắn; tuy nhiên đó không phải là một việc làm đơn giản và không thể làm ngay trong “một sớm, một chiều”. Bởi vậy, đề án cần tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể để góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số và SKSS giai đoạn 2011 - 2020 và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.
Nông Nhung

Hợp tác chuyên môn