Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng cập nhật nội dung theo Quyết định 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chiều ngày 03/7/2024, Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai tập huấn chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan theo quyết định 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế tới toàn thể y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh tại đơn vị.
Tham dự buổi tập huấn có BSCKII Nguyễn Thế Độ - Giám đốc TTYT, BSCKII Nguyễn Văn Cừ - Phó Giám đốc TTYT, cùng các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh của các khoa, phòng trực tiếp làm công tác chuyên môn.

Tổ trưởng Tổ tin học của TTYT Hữu Lũng đã trình bày một số những thay đổi trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh
Tại buổi tập huấn, Tổ trưởng Tổ tin học của TTYT đã trình bày một số những thay đổi trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh của đơn vị áp dụng chuẩn theo Quyết định 130/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Hướng dẫn toàn thể bác sĩ, điều dưỡng tham dự cách nhập dữ liệu chuẩn đầu ra theo Quyết định 130/QĐ-BYT trên hệ thống phần mềm và hướng dẫn từ bảng 1 đến bảng 10 theo quy định. Các cán bộ tham gia cùng thảo luận, trao đổi những khó khăn, bất cập khi triển khai thực hiện một số dữ liệu, thay đổi các biểu mẫu trên phần mềm từ biểu mẫu thủ tục hành chính hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, giấy chuyển viện, giấy chỉ định cận lâm sàng, lâm sàng, giấy chứng sinh, giấy nghỉ bảo hiểm,… tại Quyết định 130/QĐ-BYT. Sau buổi tập huấn, TTYT Hữu Lũng đã thống nhất đưa ra các giải pháp hợp lý, kịp thời cho một số quy trình triển khai từ khoa khám bệnh đến khoa điều trị nội trú cũng như các khoa cận lâm sàng nhằm giảm thiểu các sai sót và tỉ lệ hồ sơ đẩy cổng giám định bảo hiểm y tế cao.
Việc triển khai Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế là rất quan trọng trong việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ liên quan. Thông qua buổi tập huấn này, giúp cho toàn thể cán bộ y tế tham gia trực tiếp các khâu trong quá trình khám chữa bệnh nắm được việc cập nhật các thông tin lên phần mềm Khám chữa bệnh, đảm bảo các điều kiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn