Bảng mã danh mục giá viện phí áp dụng tại bệnh viện

BẢNG DANH MỤC MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG TT43, TT50, TT37, QĐ5084
Đơn vị:  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỮU LŨNG
(Danh mục các kỹ thuật tương đương Phẫu thuật, Thủ thuật, Siêu âm, X.quang  này chỉ áp dụng cho Bệnh nhân là đối tượng BHYT.
Đối với người bênh thuộc đối tượng viện phí vẫn thực hiện theo giá viện phí cũ của QĐ 18/UBND tỉnh Lạng Sơn).
Lưu ý: Ban giám đốc Trung tâm Y tế Hữu Lũng chỉ đạo các khoa áp dụng bả

1. Bảng giá viện phí mới theo TT37 Quyển
2.Bảng giá viện phí tương đương theo TT37 Quyển 2
3.Bảng giá viện phí tương đương kèm theo quyết định số 3025-QĐ-BYT  Quyển 3 

Hợp tác chuyên môn