Mở rộng đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Thực hiện công văn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai mở rộng đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã thông báo tới 24 trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện thông báo tới người dân thuộc các đối tượng theo Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 bao gồm: giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

          Lãnh đạo Trung tâm Y tế Hữu Lũng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 24 trạm Y tế xã, thị trấn nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tính đến nay, tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 toàn huyện được tiêm là 260.702 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 228960 liều: Mũi 1 là 79.031 liều; mũi 2 là 77.340 liều; mũi nhắc lại lần 1- (mũi 3) là 67.318 liều; mũi nhắc lại lần 2 – (mũi 4) là 5.271 liều.
          Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.005 liều: Mũi 1 là 11.848 liều; mũi 2 là 11.154 liều.
          Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 8.737 liều trong đó mũi 1 là 5.831 liều; mũi 2 là 2.906 liều.
          Đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) đã ban hành đồng thời rà soát, lập danh sách, xây dựng bổ sung kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tiêm cho các đối tượng nêu trên theo đúng kế hoạch, xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn