Thông báo lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4, 1/5

Trung tâm Y tế Hữu Lũng thông báo lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4, 1/5 như sau:
1. Thời gian nghỉ: 05 ngày liên tục, từ thứ Bẩy ngày 29/4/2023 đến hết thứ Tư  ngày 03/5/2023.
2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:
- Thời gian nghỉ khám bệnh: Khoa khám bệnh không tổ chức khám bệnh trong 03 ngày đầu của dịp nghỉ Lễ cụ thể như sau: Nghỉ từ ngày 29/4/2023 đến ngày 01/5/2023. Các trường hợp cấp cứu đưa bệnh nhân vào thẳng khoa để được khám và điều trị.
- Thời gian khám bệnh trở lại: Khoa khám bệnh sẽ tổ chức khám chữa bệnh sáng thứ Ba ngày mùng 02/5/2023 và sáng Thứ Tư ngày 03/5/2023, khoa Dược bố trí cán bộ trực cấp phát thuốc. Thứ Năm ngày 4/5/2023 Trung tâm Y tế Hữu Lũng làm việc bình thường.
3. Các khoa phòng đảm bảo đầy đủ thuốc, phương tiện cấp cứu và bố trí nhân lực thường trực theo quy định.
4. Các nội dung khác thực hiện theo công văn số: 150/TTYT-KHNV ngày 21/04/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hữu Lũng về việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trực cấp cứu ngoại viện dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và  nghỉ Lễ  30/4, 01/5 các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch năm 2023

Hợp tác chuyên môn