Thông báo mời tham gia báo giá gói thầu bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải thuộc Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2024 lần 2

Hợp tác chuyên môn