Triểu khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Tính đến nay, Hữu Lũng đã triển khai tiêm chủng được hơn 23.005 liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, trong đó tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 lần lượt đạt xấp xỉ 99,9% và 94%. Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Hữu Lũng bắt đầu từ ngày 07 - 30/7/2022 ngay sau khi được Sở Y tế phân bổ vắc xin.
Tổ chức tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi tại trạm Y tế xã Minh Tiến
          Các trạm y tế xã, thị trấn thông báo lịch tiêm chủng cụ thể tới nhà trường và các gia đình thông qua tin nhắn cũng như thông báo trực tiếp. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, với đối tượng tiêm là trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản. Vaccine sử dụng để tiêm là vaccine của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng, liều 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên. Khoảng cách, ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Bộ Y tế lưu ý, người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
          Cùng với đó, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi  đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Sở Y tế.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn