Trung tâm Y tế Hữu Lũng lập kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế năm 2022

Trong tháng 4 năm 2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin cúm mùa cho viên chức, nhân viên y tế, người lao động toàn Trung tâm.
                Vắc xin cúm mùa dự kiến tiêm chủng cho nhân viên TTYT Hữu Lũng
       Để chuẩn bị tốt cho đợt tiêm, Trung tâm Y tế Hữu Lũng triển khai phối hợp giữa các khoa, phòng, trạm Y tế các xã, thị trấn để lập danh sách cán bộ, nhân viên y tế, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin cúm mùa; đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị và vắc xin để triển khai; thành lập tổ cấp cứu để sẵn sàng xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng; tổng hợp danh sách nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng và lập dự trù vắc xin; phân công cán bộ kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian diễn ra đợt tiêm chủng. 
Công tác tiêm chủng vắc xin cúm mùa nhằm tạo miễn dịch bảo vệ phòng bệnh cúm mùa cho các nhân viên y tế - là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cúm cao nhất do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân mắc cúm và là một trong những mắt xích liên quan đến việc lây truyền vi rút cúm sang nhóm bệnh nhân được chăm sóc và điều trị; mang lại sự an tâm trong công tác cho đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời phòng ngừa được việc lây nhiễm chéo giữa cán bộ y tế và người bệnh, giảm tỷ lệ mắc cúm đối với nhân viên mà còn gián tiếp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa phát sinh cúm từ các cơ sở y tế.

Hợp tác chuyên môn