Trung tâm Y tế Hữu Lũng tăng cường triển khai đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Y tế Hữu Lũng chưa ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết trong quá trình thực hiện giám sát hoạt động phòng chống bệnh. Mặc dù vậy, Trung tâm Y tế Hữu Lũng vẫn luôn thực hiện nghiêm túc việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại bệnh viện và 24 trạm Y tế xã, thị trấn.
          Trung tâm Y tế Hữu Lũng xây dựng kế hoạch phun thuốc diệt muỗi tại bệnh viện và 24 trạm Y tế xã, thị trấn. Đơn vị dự kiến sẽ phun và cấp phát khoảng 23000ml thuốc diệt muỗi cho bệnh viện và 24 trạm y tế xã, thị trấn. Các khu vực phun thuốc diệt muỗi bao gồm xung quanh các khoa phòng, khuôn viên bệnh viện và thực hiện ngâm vỏ chăn, màn, vỏ gối với thuốc diệt muỗi.
          Từ đầu năm đến nay, các trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức 228 buổi tuyên truyền lồng ghép công tác phòng chống sốt xuất huyết tới người dân có 5729 lượt người người nghe.
          Đẩy mạnh các hoạt động tuyền truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết như phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh phát quang cây cối xung quang nhà, không để nước tù đọng, khơi thông cống rãnh, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để tránh muỗi vào đẻ trứng, diệt lăng quăng, khi ngủ cần dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi, ... nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả nhất, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn