Trung tâm Y tế triển khai tập huấn tiêm chủng mở rộng cho nhân viên Y tế thôn bản

Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn bản là một giải pháp giúp tỉnh chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả cho người dân tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, do vậy công tác khám, chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân sẽ dần gỡ bỏ nhiều khó khăn.
          Trong 02 ngày 09-10/9/2021, Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã triển khai 4 lớp tập huấn cho tổng số 203 nhân viên y tế thôn bản về công tác tiêm chủng mở rộng năm 2021.
Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã triển khai 4 lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn bản về công tác tiêm chủng mở rộng năm 2021.
          Các nhân viên y tế thôn bản đã được tập huấn các kiến thức về công tác tiêm chủng mở rộng như quản lý đúng đối tượng, truyền thông, giám sát các bệnh cần báo cáo trong tiêm chủng; lợi ích trong tiêm chủng, lịch tiêm chủng; chăm sóc theo dõi trẻ sau tiêm chủng. Trong buổi tập huấn, cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn, bản cũng đã được trao đổi và thảo luận sôi nổi về những thuận lợi, khó khăn tồn tại và kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc, tuyền truyền tại cộng đồng. Nhân viên y tế thôn, bản là người sinh sống ngay trong thôn, hiểu biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục địa phương, vì thế việc tiếp cận và tuyên truyền tới đồng bào sẽ cho hiệu quả cao hơn.
          Khóa tập huấn này đã góp phần nâng cao chất lượng của cán bộ y tế thôn bản về công tác tiêm chủng mở rộng để hỗ trợ các địa phương trong thời gian tới. Trung tâm Y tế Hữu Lũng ngày càng chú trọng củng cố đội ngũ nhân viên y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và tuyên truyền kiến thức về tiêm chủng mở rộng ngoài ra thực hiện công tác vận động, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, xây dựng môi trường sống hợp lý, an toàn, đảm bảo vệ sinh cho người dân tại cộng đồng.
Linh Trang


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn