Về việc mời tham gia báo giá gói thầu may trang phục y tế và đồ vải phục vụ cho các khoa, phòng; trạm y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2024

Hợp tác chuyên môn