Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1. Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông tin lâm sàng cho bác sỹ. Thông qua những kết quả về hình ảnh của Chẩn đoán hình ảnh các Bác sỹ lâm sàng sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác, từ đó sẽ có các phác đồ điều trị cụ thể phù hợp cho các bệnh nhân.
2. Khoa Chẩn đoán hình Trung tâm Y tế Hữu Lũng được thành lập từ tháng 9-2011 gồm 2 đơn nguyên( Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng).
3. Cơ cấu tổ chức: Khoa Chẩn đoán hình ảnh gồm 6 cán bộ
+  Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 01
+ Bác sỹ chuyên khoa định hướng: 01
+ Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh: 02
+ Y sỹ: 01
+ Điều dưỡng: 01
4. Chức năng nhiệm vụ
Khám chẩn đoán bệnh hiệu quả bằng các kỹ thuật hình ảnh góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh.
+ Chẩn đoán hình ảnh trên máy chụp X-quang
+ Chẩn đoán hình ảnh trên máy siêu âm: Siêu âm Doppler tim/mạch máu, siêu âm ổ bụng, siêu âm sản khoa,….
+ Thực hiện các thủ thuật: Chọc hút áp xe, dịch màng phổi, … dưới hướng dẫn siêu âm.
+ Thăm dò chức năng trên các máy điện tim, điện não. 
5. Định hướng phát triển.
Trong thời gian tới với những đầu tư tốt về trang thiết bị khoa sẽ triển khai các kỹ thuật:
- Chụp cắt lớp vi tính: Chụp cắt lớp vi tính sọ não, ổ bụng, phổi, … 
- Nội soi tiêu hóa – nội soi tiêu hóa can thiệp: Nội soi dạ dày thực quản, tiêm cầm máu ổ loét, … 
- Chụp x-quang kỹ thuật số. 
Qua đó góp phần nâng cao chật lượng khám và điều trị tại TTYT Hữu Lũng.


Bài viết liên quan

Hợp tác chuyên môn