Công tác điều trị phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng năm 2022

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển hệ thống phục hồi chức năng là hết sức cấn thiết để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh- Hoạt động này là một trong những mục tiêu phát triển của Trung tâm Y tế Hữu Lũng đã và đang được chú trọng trong quá trình khám chữa bệnh.
Trong năm 2022, hoạt động phục hồi chức năng của đơn vị đạt kết quả thực hiện điều trị nội trú là 267/250 bệnh nhân đạt 106,8%, điều trị ngoại trú là 280/200 bệnh nhân đạt 140% so với kế hoạch giao. Các dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân như điện châm, thuỷ châm, laser, hồng ngoại, đắp parafin, xoa bóp bằng tay, kéo giãn cột sống bằng máy, điện xung, siêu âm điều trị, tập vận động, sóng ngắn.
Trung tâm Y tế Hữu Lũng luôn được sự quan tâm của Sở Y tế Lạng Sơn và lãnh đạo các cấp tạo mọi điều kiện cho sự phát triển chuyên môn của bệnh viện, trong đó được trang bị đầy đủ các trang thiết bị Phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị, vật tư Phục hồi chức năng tại bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, Phục hồi chức năng và nhân lực luôn được bổ sung để hoàn thiện và phát triển với tốc độ chuyên môn hóa ngày càng cao. Công tác đào tạo luôn được đơn vị quan tâm và tạo mọi điều kiện cử đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với các cán bộ quản lý và các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.
Trong những năm tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực về trình độ chuyên môn phục hồi chức năng, vật lý trị liệu; nâng cấp, cải tạo và bổ sung trang thiết bị y tế ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân trong điều trị phục hồi chức năng.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn