Khoa Nội tổng hợp

   
   1. Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Nội là một khoa lâm sàng trực thuộc TTYT huyện Hữu Lũng có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 • Tiếp nhận khám, điều trị, chăm sóc và xử trí các bệnh nhân cấp cứu vào thẳng khoa.
 • Tiếp nhận, khám, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân vào điều trị nội trú hoặc ngoại trú của khoa Khám bệnh chuyển vào.
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, các Phòng ban chức năng trong mọi  công việc để hoàn thành nhiệm vụ chung.
 • Phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Bác sỹ : Có 03 bác sỹ đa khoa
- Điều dưỡng: 15
 • 01 CNĐH.
 • 05 CNCĐ  : (04 là hợp đồng ngắn hạn).
 • 07 ĐD Trung học ( 01 ĐD hợp đồng ngắn hạn).
 • 02 y sỹ hợp đồng ngắn hạn.
 1. Các dịch vụ kỹ thuật mà khoa đã làm:
 • Chọc hút dịch màng phổi, màng tim, màng bụng.
 • Điều trị cắt cơn hen phế quản nặng, cơn hen phế quản ác tính
 • Cấp cứu ngừng tuần hoàn.
 • Khí dung cấp cứu và điều trị
 • Hút đờm .
 • Đặt sonde dạ dày, sonde bàng quang. Chọc dẫn lưu bàng quang trên xương mu cấp cứu.
 • Sử dụng thành thạo máy truyền dịch, bơm tiêm điện.
 • Tiêm cạnh cột sống.
 • Ghi điện tim cấp cứu tại giường.
 • Siêu âm cấp cứu tại giường.
 1. Định hướng phát triển của khoa :
-    Đo chức năng hô hấp
 1. Thông tin liên hệ:
 • Số máy bàn: 0253.892.606.

Hợp tác chuyên môn