Hơn 20 cán bộ y tế tham gia tập huấn hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tuyến y tế cơ sở năm 2023


          Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ y tế tuyến cơ sở về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe nhân dân, ngày 02/8/2023, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tuyến y tế cơ sở năm 2023.
Hơn 20 cán bộ TTYT Hữu Lũng tham gia tập huấn hướng dẫn điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm và cá bệnh truyền qua thực phẩm
          Tham dự lớp tập huấn có 26 cán bộ y tế bao gồm 01 cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, 01 bác sĩ khoa nội và trạm trưởng trạm y tế của 24 xã, thị trấn.
          Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thảo luận, trả lời, giải đáp làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương để thống nhất cách thức triển khai hoạt động trên địa bàn.
Trong quá trình tập huấn, giảng viên tích cực tương tác đưa ra nhiều thông tin cho các học viên nhằm cung cấp các kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Phối hợp điều tra, xử lý ngộ thực phẩm khi có ca ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn quản lý. Các trưởng trạm y tế tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế của bộ phận mình.
          Ngoài ra, giảng viên cung cấp thông tin về hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại tuyến y tế cơ sở từ đó điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm.
 Qua lớp tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế chuyên trách công tác an toàn thực phẩm tại tuyến xã nâng cao kiến thức, năng lực tham mưu trong công tác quản lý nhà nước và kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm; từ đó hiểu sâu và áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn