Hơn 200 cán bộ y tế thôn bản tập huấn công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 huyện Hữu Lũng về phòng, chống HIV/AIDS huyện Hữu Lũng, Trung tâm Y tế tổ chức các lớp tập huấn chương trình phòng, chống HIV/AIDS cho nhân viên Y tế thôn, bản năm 2023.
Cán bộ Y tế TTYT Hữu Lũng triển khai các nội dung phòng chống HIV/AIDS cho nhân viên y tế thôn bản

Tham gia 04 lớp tập huấn có 204 nhân viên Y tế thôn bản của 24 xã, thị trấn, được thực hiện từ ngày 19/9/2023 đến ngày 22/9/2023 tại Trung tâm Y tế huyện tổ chức.
Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho nhân viên Y tế thôn bản các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới loại trừ dịch AIDS vào năm 2030. Các cán bộ y tế thôn bản được cung cấp các kiến thức về con đường lây truyền HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; các triệu chứng, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng, chống HIV/AIDS; kỹ năng tuyên truyền, vận động các đối tượng có nguy cơ cao và phụ nữ có thai đến tư vấn xét nghiệm; tăng cường các hoạt động tuyên truyền cách phòng chống ma tuý, HIV/AIDS với phương pháp điều trị các chất dang thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đều dựa trên cơ sở pháp lý, thực hiện theo chỉ thị, quyết định của Thủ tướng chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Sau quá trình tập huấn, nhân viên Y tế thôn bản nắm vững các nội dung, kiến thức cơ bản về công tác phòng chống HIV/AIDS, triển khai tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn