Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Ở nước ta, bệnh Dại trên người đã và đang là bệnh có số người tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm gây dịch. Năm 2023 tại trung tâm Y tế Hữu Lũng đã có 937 trường hợp người dân bị cho cắn đến tiêm vắc xin phòng dại.
Tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng
Thực hiện sự chỉ đạo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại công văn số 2295/VSDTTƯ- BTN ngày 15/11/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dạ, giảm thiểu và tiến tới không còn người chết vì bệnh Dại và, Trung tâm huyện Hữu Lũng thực hiện các công việc sau:
Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo, chuột, dơi và các loại động vật máu nóng nghi dại cắn, cào hoặc liếm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phòng chống  bệnh Dại theo quyết dịnh số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.
Duy trì các điểm tiêm phòng vắc xin, dự trù đầy đủ kháng huyết thanh, vắc xin phòng bệnh Dại để tiêm kịp thời cho người dân khi có nhu cầu.
Tổ chức tâp huấn cho các cán bộ Y tế về công tác phòng chống bệnh Dại, thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định của Bộ Y tế.
Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kịp thời người bị chó, mèo, chuột, dơi và các loại động vật máu nóng cắn,cào hoặc liếm xử lý vết thương, điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại để ngăn ngừa người bị tử vong , kiểm tra, rà soát, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng dại; Vận động người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc Đông y để điều trị bệnh Dại.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm việc đeo rọ mõm và có người dắt, chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi và đối tượng trẻ em) về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; biện pháp, các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại hiệu quả hoạt động truyền thông về phòng, chống bệnh Dại;
Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Văn bản số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y
Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Dại hoặc người bị chó, mèo cắn.
Tổng hợp và sưu tầm: Linh Trang

Hợp tác chuyên môn