Tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế cơ sở về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tổ chức buổi tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023.
          Chương trình tập huấn có giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền tới 45 cán bộ y tế thôn bản tại 6 xã Hòa Lạc, Tân Thành, Hồ Sơn, Quyết Thắng, Sơn Hà, Đồng Tiến.
Hơn 40 cán bộ y tế thôn ban tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023
          Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ y tế thôn bản nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nội dung chính truyền tải bao gồm Tổng quan về biến đổi khí hậu; Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe; Vai trò của ngành y tế trong việc thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, Các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe.
          Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương. Củng cố, cập nhật kiến thức và phát huy cách thức thực hiện tuyền truyền tới người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh môi trường xung quanh từ khâu thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ở gia đình và cộng đồng dân cư.
          Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Trung tâm Y tế Hữu Lũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của huyện thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống ứng phó với biến đổi khí hậuvà bảo vệ môi trường.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn