Thông báo

Trung tâm Y tế Hữu Lũng chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được Trung tâm xác định là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng ngừa nhiễm bệnh Covid-19. Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm y tế Hữu Lũng khẩn trương tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như cán bộ y tế.

Xem chi tiết...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

 

Hợp tác chuyên môn