Triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời trên địa bàn huyện Hữu Lũng

Thực hiện chỉ đạo UBND huyện Hữu Lũng, Trung tâm Y tế Hữu Lũng làm tốt công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng triển khai kế hoạch triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025
Khám cho trẻ tại TYT xã 
Đơn vị lồng ghép việc thực hiện các hoạt động có liên quan đến cải thiện dinh dưỡng dành cho các trường hợp là phụ nữ mang thai; bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi; trẻ em từ 0 đến dưới 2 tuổi; hộ gia đình có trẻ em dưới 2 tuổi được hưởng lợi trực tiếp của mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời.
Trung tâm Y tế lựa chọn 04 xã là Yên Bình, Hoà Bình, Quyết Thắng, Thanh Sơn để tổ chức triển khai mô hình Chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời. Để chuẩn bị cho chương trình, trạm Y tế xã sắp xếp bố trí phòng/góc tư vấn dinh dưỡng, áp phích Nuôi dưỡng trẻ nhỏ, quyển tranh tư vấn, tờ rơi, sổ khám sức khỏe/biểu đồ tăng trưởng, các tài liệu truyền thông khác; cân/thước/thước đo vòng cánh tay; dụng cụ thực hành dinh dưỡng; sổ theo dõi,… để thực hiện mô hình.
Trong thời gian tới, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch về 02 mô hình truyền thông bao gồm:
Mô hình Tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ, cán bộ y tế xã thực hành tư vấn các nội dung chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho phụ nữ có thai, cho con bú và bà mẹ có con dưới 2 tuổi, nên cho trẻ ăn bổ sung cho trẻ 6-23 tháng tuổi tại trạm gồm 6 lần (cả tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm). Bà mẹ cần tham dự ít nhất 01 lớp về ăn bổ sung trong vòng 6 tháng đầu trước khi bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung và lí tưởng là sẽ tham dự các buổi tư vấn về quản lý và hỗ trợ ăn bổ sung cứ 3-4 tháng một lần trong vòng 18 tháng cho đến khi trẻ được 2 tuổi.
Mô hình câu lạc bộ Dinh dưỡng sẽ được tổ chức các sinh hoạt nhóm có khoảng 20-30 người, gồm các phụ nữ đang mang thai, bà mẹ có con 0 - 23 tháng tuổi và người hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ trong gia đình. Hàng tuần tổ chức các buổi tư vấn hướng dẫn các bà mẹ thực hành nấu ăn bổ sung cho trẻ 6 - 23 tháng tuổi tại thôn/bản. Số lượng 1 nhóm/thôn x 3 thôn/1xã = 3 nhóm chia làm 4 buổi/tháng x 3 nhóm = 12 buổi/tháng/1 xã. Mỗi buổi khoảng 10-20 trẻ.
Từ đó, trạm Y tế xã thực hiện đánh giá định kỳ kết quả, báo cáo tiến độ thực hiện theo nội dung kế hoạch về UBND huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Căn cứ vào năng lực và cân đối kinh phí của địa phương, tại xã, tùy thuộc khả năng và đặc điểm có thể lựa chọn nhiều hơn một mô hình nói trên nhằm hướng dẫn giám sát các xã triển khai đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả.
Linh Trang

Hợp tác chuyên môn